CV

Sonja Jansson; Född 1964, bosatt och verksam i Göteborg. 

Utbildning

1984-85 Hovedskous målarskola, Göteborg (Göteborgs konstskola).
1985-91 Konsthögskolan Valand, Göteborg

Separatutställningar, i urval

1996 Galleri 54, Göteborg
1997 Göteborgs Konstförening
2000 Galleri PS, Göteborg
2003 Ölands Museum, Himmelsberga
2004 Galleri PS, Göteborg
2004 Bohusgalleriet, Uddevalla
2005 Kyrkorummet, Hagakyrkan, Göteborg
2011 Galleri PS, Göteborg
2013 J.A.G.S museum Ölands Segerstad
2016 Galleri PS, Göteborg
2016 Hagakyrkan, Göteborg

Grupp- och samlingsutställningar

1991 Nolhaga Slott, Alingsås
1992 Värmlands museum, Karlstad
1992 Sydosten, Kalmar Konstmuseum
1995 Mölndals Konsthall
1996 Trans Lucentia, utställning i Hagakyrkan, Göteborg
1996 14 stationer, Via Dolorosa, Hagakyrkan, Göteborg
2005 Bohusgalleriet, Uddevalla
2007 Blå Stället, Angered
2012 ”Nya tider, nya verk”, Konstepidemin, Göteborg 
2014 Våren-Livet-Döden Masthuggskyrkan, Göteborg
2016 ”Hjul” Galleri KC, Göteborg 

Representerad/ Inköpt

Karlstad Kommun
Falkenbergs Kommun
Göteborgs Kommun
Statens Konstråd, 2000 och 2004
Hagakyrkan, Göteborg (kyrkorummet)
Volvo konstförening

Stipendier

Eric Ericsson, 1991
Bildkonstnärsfonden, 1994
Göteborgs Stads Kulturstipendium, 1996
Anna Ahrenberg, 1998
Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond, 2000
Ricklundgården 2004
Bildkonstnärsfondens tvååriga arbetsstipendium, 2004
Längmanska Kulturfonden, 2015

Medlem i

KRO (Konstnärernas Riksorganisation)
KC-Väst (Konstnärscentrum Väst)